Zero Waste Home review
Boeken,  Zero Waste

Zero Waste Home

We have the right and certainly the power, to bring positive change to the world through our daily decisions and actions.

Bea Johnson

Wat heb ik genoten van het lezen van dit boek! Ik denk dat dit boek zo een beetje gezien kan worden als het “basisboek” van de zero waste movement. Het is geschreven door Bea Johnson, die door de New York times gekroond is tot “The priestess of waste-free living”. Maar ondanks dat ze een “priestess” is, gaat ze nergens aan het prediken :). Het is geen boek “met een wijzend vingertje”. Bea Johnson vertelt open een eerlijk vertelt over haar eigen “zero waste” journey. Haar boek staat boordevol praktische tips en tricks om ook zelf aan de slag te gaan. Het is een positief en optimistisch boek dat je uitnodigt tot actie.

Bea Johnson wordt gezien als de grondlegster van de zero waste movement. Zij vond de term uit. Of beter gezegd: ze gaf er de betekenis aan die heel veel mensen er vandaag de dag aan toekennen. De term bestond immers al in de bedrijfswereld. Bedrijven die streven naar absolute duurzaamheid streven eigenlijk naar een circulair model: een model waarbij het hele productieproces vooraf zo uitgedacht wordt dat er geen afval meer is.

Koop het boek hier:

Het gaat dus niet alleen om op het einde kijken van “wat gaan we nu met ons afval doen? Hoe pakken we dit het beste aan?”, het gaat er vooral om, om zo te beginnen creëren dat er geen afval meer is. Zero Waste. Bea gebruikte deze term, dit concept, uit de bedrijfswereld, en paste hem toe op haar eigen leven. Zero Waste gaat om het verminderen van je afval. Dat is evident. Maar het gaat om veel meer dan dat. Het gaat om het herdenken van je hele levensstijl (het creëren van een mini circulaire economie), waarbij je al je beslissingen aftoetst aan de vraag: is dit een duurzame keuze?

Everyone can adopt the changes that are possible in their life. And any small change toward sustainability will have a positive effect on our planet and society.

Bea Johnson

Het boek begint met het persoonlijke verhaal van Bea en beschrijft haar eigen Zero Waste journey. Hoe het bij haar allemaal begonnen is, hoe het gegroeid is, wat de successen en de tegenslagen waren. Ze vertelt haar verhaal op een hele frisse manier. Je ziet het helemaal voor je. Het is boeiend en interessant, en je krijgt bij het lezen al direct zin om sommige dingen ook te gaan toepassen of proberen. Van andere dingen ben je dan weer blij dat je ze niet meer hoeft uit te proberen: tried and tested door iemand anders. Gelukkig 🙂

Daarna legt ze uit wat ze nu eigenlijk precies bedoelt met Zero Waste, en wat de basisfilosofie van de Zero Waste beweging is. Je leert over de 5 R’s: Refuse (wat je niet nodig hebt), Reduce (wat je wel nodig hebt), Reuse (wat je verbruikt), Recycle (wat je niet kan weigeren, verminderen of hergebruiken) en Rot (compose) de rest.

Refuse what you do not need; reduce what you do need; reuse what you consume; recycle what you cannot refuse, reduce, or reuse; and rot (compost) the rest.

Bea Johnson

En dan doorloopt ze samen met jou haar huis, om te kijken waar en hoe je duurzamere keuzes kan maken. Ze gaat door de keuken, de badkamer, de slaapkamer en het bureau. Ze neemt je mee boodschappen doen, ze heeft het over onderhouds- en kuisproducten. Ze toont hoe je de Zero Waste filosofie kunt toepassen bij feestdagen, bij het bedenken van creatieve cadeaus, het maken van decoratie. Hoe je Zero Waste kunt toepassen bij de opvoeding van je kinderen en hoe je hen hierbij aan boord krijgt. En tenslotte hoe je ook Zero Waste kan leven buiten de deur en hoe je dat dan het beste aanpakt.

What we did not truly use, need, and love had to go. This would become our motto for decluttering.

Bea Johnson

Tenslotte eindigt ze met een beschrijving van de Zero Waste beweging en de Zero Waste gemeenschap en met haar visie op de toekomst van Zero Waste. Je wordt uitgenodigd om deel uit te maken van deze beweging en deze visie. Je wordt aangemoedigd om je eigen Zero Waste journey te beginnen of te verdiepen.

Het boek leest ongelooflijk vlot. Het staat vol met boeiende persoonlijke verhalen, die vaak een feest van herkenning zijn. Daarnaast staan er ook een heleboel echt praktische en goed uitvoerbare tips en tricks in. En nergens dat “belerende wijzende vingertje”. Integendeel, je wordt constant op een positieve manier aangemoedigd om gewoon te beginnen met kleine stapjes te nemen. Kleine dingen te veranderen, kleine dingen uit te proberen. Zoals Bea bemoedigend stelt: je kan waarschijnlijk altijd nog meer doen, je kan het waarschijnlijk altijd wel nog beter doen. Je kan dus zitten wachten tot je perfect bent en helemaal niets doen. Of je kan gewoon een begin maken, en stap voor stap dingen veranderen.

Wij waren er alvast erg door gemotiveerd en zijn sinds het lezen van dit boek meer dan ooit enthousiast om verder te gaan op onze Zero Waste Journey!


Boeken algemeen

31.115 Comments